Stwierdziłem, że kierowca wpisał
już pozycję i czas wypuszczenia gołębi!

****************************
LOT 11

****************************
Pozycja miejsca wypuszczenia:

 N   E
,0,0 N  ,0,0 E

Czas:

Dlatego potrzebujesz wybrać tylko swoje nazwisko
i czas przylotu ptaka!
HODOWCACzas przylotu
np. 9.12.44, 10:11:23