**************************************************************************************
LOT 2
S O C H A C Z E W
Czas startu: 5:45
**************************************************************************************

        RANKING PRZYLATUJACYCH GOLEBI


**************************************************************************************
Predkosc           |Nazwisko hodowcy |Czas przylotu                                   |Odleglosc
**************************************************************************************
1282.39 m/min | Wojno Andrzej |golab przylecial o 7:43:00 pokonal 151.322 km
1276.57 m/min | Kucharczyk Jaroslaw |golab przylecial o 8:10:52 pokonal 186.213 km
1276.5 m/min | Bobel Maciej |golab przylecial o 8:12:20 pokonal 188.067 km
1274.24 m/min | Mortel Karol |golab przylecial o 8:12:30 pokonal 187.95 km
1273.56 m/min | Kulaczewski Anatol |golab przylecial o 8.33.41 pokonal 214.824 km
1263.38 m/min | Galazka Lukasz |golab przylecial o 8:34:25 pokonal 214.041 km
1231.96 m/min | Dojnikowski Jacek |golab przylecial o 8:56:12 pokonal 235.551 km
1225.87 m/min | Mendrycki Wiktor & Hubert |golab przylecial o 8:22:48 pokonal 193.443 km
1190.59 m/min | Pietuchowski Stanislaw |golab przylecial o 9:6:48 pokonal 240.261 km
1189.39 m/min | Miszczuk Tomasz |golab przylecial o 9:6:16 pokonal 239.389 km
1152.01 m/min | Dojnikowski Jacek |golab przylecial o 9:9:28 pokonal 235.551 km
1150.83 m/min | Michalowski Stanislaw |golab przylecial o 8.50.20 pokonal 213.284 km
1078.47 m/min | Sawicki Henryk |golab przylecial o 8:30:34 pokonal 178.562 km
**************************************************************************************


Ranking jest tylko orientacyjna lista wynikow
dotyczy jedynie golebi wpisanych przez hodowcow
Ostateczne wyniki przedstawi rachmistrz w normalnym
trybie publikacji...

(c) 2022 Jacek Dojnikowski