Gmina Jaswily
Logo strony

 
Strona główna
Wyślij artykuł
Gmina
Gminny Ośrodek Kultury
GOPS
Przetargi
Gospodarka odpadami
Oferty pracy
Kultura
Orlik 2014
Inwestycje
Przyroda
Ochrona środowiska
Galeria zdjęć
Multimedia
Kamera w Dolistowie
Turystyka
Sołectwa
Kontakt

Związek Komunalny Biebrza

Związek Komunalny Biebrza


Zespół Szkół w Jaświłach

Zespół Szkół w Jaświłach

 

 

Strona internetowa Powiatu Monieckiego

 

Witryna OSP Jaświły

Witryna Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach

 

Podlaski ODR

 

 

Wrota Podlasia

   Opublikowano 19-11-2010 o godz: 16:53  przez użytkownika: jacek
Klub Przedszkolaka
 
inne

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "Kluby przedszkolaka w gminie Jaświły" W RAMACH
PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Nr umowy:

UDA-POKL.09.01.01-20-161/10-00

Umowa została zawarta dnia 10 listopada 2010 r.

Projekt współfinansowany przez UE ze środków EFS w ramach PO Kapitał Ludzki;Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty;
Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.
O PROJEKCIE "Kluby przedszkolaka w gminie Jaświły"
Celem projektu jest upowszechnienie alternatywnych form edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-5 lat we wsiach. Projekt będzie realizowany od września 2010 r. do sierpnia 2011 r.
W ramach projektu wsparciem zostały objęte dwa działające już Kluby: w Jaświłach i Dolistowie Starym oraz powstał nowy Klub Przedszkolaka w Mikicinie.
Działalność Klubów (wyposażenie, materiały i pomoce dydaktyczne, wynagrodzenia dla nauczycieli, specjalisytów) będzie finansowana w ramach projektu.
Kluby Przedszkolaka działają: w Jaświłach – 40 godz/tyg,
w Dolistowie – 30 godz/tyg,
w Mikicinie – 30 godz/tyg
i obejmują:
1. Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
- zajęcia komputerowe,
- zajęcia logopedyczne,
- język angielski,
- religia,
2. Opieka pedagogiczna.
3. Prowadzenie konstruktywnych form spędzania wolnego czasu, przygotowanie do nauki czytania i pisania.
4. Rozwijanie potrzeb kulturalno - sportowych:
- gimnastyka korekcyjna,
- taniec,
- rytmika,
- koło plastyczno-techniczne,
- koncerty muzyków (tzw. audycje, które będą odbywały się 1 raz w miesiącu i przygotują dzieci do późniejszej wizyty w filharmonii),
- wycieczki do teatru, fikolandu, muzeum, filharmonii oraz do zoo.
Zajęcia w Klubach są w pełni nieodpłatne . Dzieci, które uczęszczają do klubów zdobywają nowe umiejętności i mają możliwość interesującej zabawy i doświadczeń życia w grupie. W klubach nauczyciele pracują z dziećmi według programu pracy spełniającego wymogi podstawy programowej dla przedszkoli. Kluby regularnie odwiedzane są przez logopedów i psychologów. Ich zadaniem jest zdiagnozowanie ewentualnych problemów rozwojowych. Nauczyciel ma wówczas szansę pomóc dziecku, zanim rozpocznie ono edukację szkolną.
Mamy nadzieję, że uczęszczające do klubów przedszkolaki będą śmiałe, szczęśliwe, ciekawe świata, dociekliwe i pewne siebie. Te cechy pomogą im w dobrym starcie w nauce szkolnej.
#LINKS#
..............................................................................................................................................................................

(c) 2001 - 2015 Gmina Jaświły, Kopiowanie i publikowanie zawartych na stronie materiałów jedynie za zgodą władz gminy