Gmina Jaswily
Logo strony

 
Strona główna
Wyślij artykuł
Gmina
Gminny Ośrodek Kultury
GOPS
Przetargi
Gospodarka odpadami
Oferty pracy
Kultura
Orlik 2014
Inwestycje
Przyroda
Ochrona środowiska
Galeria zdjęć
Multimedia
Kamera w Dolistowie
Turystyka
Sołectwa
Kontakt

Związek Komunalny Biebrza

Związek Komunalny Biebrza


Zespół Szkół w Jaświłach

Zespół Szkół w Jaświłach

 

 

Strona internetowa Powiatu Monieckiego

 

Witryna OSP Jaświły

Witryna Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach

 

Podlaski ODR

 

 

Wrota Podlasia

Artykuły z działu Przetargi

ArtykułData
Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły [22-03-2017]
Konkurs ofert [01-02-2017]
Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera [30-12-2016]
Zapytanie ofertowe [12-12-2016]
Zawiadomienie o wyborze najlepszej oferty [30-11-2016]
Zapytanie ofertowe [11-08-2016]
Wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zabielu [28-06-2016]
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY [08-06-2016]
Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego [19-05-2016]
Unieważnienie Postępowania [18-05-2016]
Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego [13-04-2016]
Wykonanie modernizacji dróg na terenie Gminy Jaświły [22-03-2016]
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY [09-12-2015]
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT [07-12-2015]
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY [03-12-2015]
Odśnieżanie dróg na terenie gminy Jaświły [24-11-2015]
Odbiór i transport odpadów komunalnych [23-11-2015]
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY [23-07-2015]
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1357B [02-07-2015]
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [26-06-2015]
Wykonanie dokumentacji projektowej dróg [29-05-2015]
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY [19-05-2015]
ZAWIADOMIENIE O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI OCENY OFERT [03-04-2015]
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [02-04-2015]
Wykonanie map do celów projektowych [11-03-2015]
Modernizacja dróg na terenie gminy Jaświły [04-03-2015]
Dostawa i montaż zestawów kolektorów słonecznych [30-01-2015]
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY [22-01-2015]
Protokół z sesji otwarcia ofert [21-01-2015]
Protokół z sesji otwarcia ofert [15-01-2015]
ZAPYTANIE OFERTOWE [31-12-2014]
Przeciwdziałania Rakowi Szyjki Macicy [23-12-2014]
Kolektory słoneczne w gminie Jaświły [10-12-2014]
Odśnieżania dróg na terenie gminy Jaświły [02-12-2014]
Odśnieżanie dróg na terenie gminy Jaświły [21-11-2014]
ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY [14-11-2014]
Dostawa wyposażenia szkół w Jaświłach i Dolistowie Starym [23-10-2014]
Kolektory słoneczne w gminie Jaświły [13-10-2014]
Organizacja placów zabaw w Jaświłach i Dolistowie Starym [02-10-2014]
Organizacja placów zabaw w Jaświłach i Dolistowie Starym [10-09-2014]
Budowa kanału sanitarnego tłocznego i sieci wodociągowej [08-09-2014]
Budowa kanału sanitarnego tłocznego i sieci wodociągowej [13-08-2014]
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dolistowie Starym [02-07-2014]
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dolistowie Starym [12-06-2014]
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jaświły. [03-06-2014]
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jaświły [14-05-2014]
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY [05-05-2014]
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków [28-04-2014]
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych [11-04-2014]
Wykonanie ścinania poboczy i profilowanie dróg na terenie Gminy Jaświły [08-04-2014]
Wyposażenie świetlic wiejskich w gminie Jaświły [24-03-2014]
Utwardzenia placów i remont chodników w miejscowości Jaświłki [13-03-2014]
Wykonanie modernizacji dróg na terenie Gminy Jaświły [05-03-2014]
Utwardzenie placów i remont chodników w miejscowości Jaświłki [06-02-2014]
Wykonanie modernizacji dróg na terenie Gminy Jaświły [06-02-2014]
Przeciwdziałania Rakowi Szyjki Macicy Dla Mieszkańców Gminy Jaświły [08-01-2014]
Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Jaświły [16-12-2013]
Odśnieżanie dróg na terenie gminy Jaświły - wybór oferty [03-12-2013]
Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego [30-08-2013]
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego [06-08-2013]
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [19-07-2013]
Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zabielu [05-07-2013]
Dostawa ciągnika i wozu asenizacyjnego [21-06-2013]
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zabielu [19-06-2013]
ZAWIADOMIENIE O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI OCENY OFERT [13-06-2013]
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości [05-06-2013]
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jaświły [10-05-2013]
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości [09-05-2013]
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jaświły [17-04-2013]
Zagospodarowanie centrum miejscowości Dolistowo Stare [22-03-2013]
Wykonanie modernizacji dróg na terenie Gminy Jaświły [15-03-2013]
Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków socjalno-bytowych [12-03-2013]
Zagospodarowanie centrum miejscowości Dolistowo Stare [12-03-2013]
Wykonanie modernizacji dróg na terenie Gminy Jaświły [19-02-2013]
Zagospodarowanie centrum miejscowości Dolistowo Stare [12-02-2013]
Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków socjalno-bytowych [24-01-2013]
WYBÓR REALIZATORA SZCZEPIEŃ PROFILAKTYCZNYCH [08-01-2013]
Wybór oferty - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności [13-12-2012]
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego [04-12-2012]
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY [04-12-2012]
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA [04-12-2012]
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności [19-11-2012]
Odśnieżanie dróg na terenie gminy Jaświły [12-11-2012]
Odśnieżanie dróg na terenie gminy Jaświły [29-10-2012]
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego - zawiadomienie o wyborze oferty [26-10-2012]
Dostawa oleju opałowego - wybór najkorzystniejszej oferty [16-10-2012]
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy [01-10-2012]
Ogłoszenie o zamówieniu na Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego [03-09-2012]
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY [25-06-2012]
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY [12-06-2012]
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy [05-06-2012]
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY [28-05-2012]
Modernizacja rolniczej drogi dojazdowej w Zabielu [09-05-2012]
Protokół z wyboru ofert w zapytaniu ofertowym [07-05-2012]
Edukacja wczesnoszkolna w gminie Jaświły [30-04-2012]
Ogłoszenie o zamówieniu [26-04-2012]
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY [25-04-2012]
Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych [16-04-2012]
Protokół z sesji otwarcia ofert [13-04-2012]
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [22-03-2012]
Zagospodarowanie centrum miejscowości Szpakowo [19-03-2012]
Wykonanie modernizacji dróg na terenie Gminy Jaświły [05-03-2012]
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT [18-01-2012]
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY [01-12-2011]
Odśnieżanie dróg na terenie gminy Jaświły [17-11-2011]
Udzielenie i obsługa kredytu [09-11-2011]
Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego [07-11-2011]
Nabór na Obsługę Finansową projektu „Lepsze Jutro ” [02-09-2011]
Nabór na Koordynatora projektu „Lepsze Jutro ” [02-09-2011]
Modernizacja oświetlenia ulicznego - wybór najkorzystniejszej oferty [11-08-2011]
Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Jaświły [28-06-2011]
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY [07-06-2011]
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jaświły [07-06-2011]
Usuwanie wyrobów zawierających azbest [20-05-2011]
Wykonanie remontu chodnika w Dolistowie Nowym [12-05-2011]
Ogłoszenie - Wykonanie remontu chodnika w Dolistowie Nowym [22-04-2011]
Ogłoszenie [20-04-2011]
Modernizacja budynku ośrodka kultury - wybór oferty [05-04-2011]
Wykonanie map - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [29-03-2011]
Protokół z sesji otwarcia ofert [24-03-2011]
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY [23-03-2011]
Wykonanie map do celów projektowych - ogłoszenie [10-03-2011]
Wykonanie modernizacji dróg na terenie Gminy Jaświły [01-03-2011]
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane [28-02-2011]
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY [22-02-2011]
Modernizacja ośrodków kultury - Protokół z sesji otwarcia ofert [21-02-2011]
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY [18-02-2011]
Protokół z sesji otwarcia ofert [17-02-2011]
Ogłoszenie - ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJĄCEGO [02-02-2011]
Szczepienia dla dziewczynek - ogłoszenie o konkursie [25-01-2011]
Modernizacja ośrodków kultury [20-01-2011]
Odśnieżanie dróg - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [18-01-2011]
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [13-01-2011]
Odśnieżanie dróg gminnych - ogłoszenie [07-01-2011]
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane [09-12-2010]
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [08-12-2010]
Odśnieżanie dróg na terenie gminy Jaświły [30-11-2010]
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [02-11-2010]
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY [28-10-2010]
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY [14-10-2010]
Modernizacja rolniczej drogi dojazdowej Bagno-Starowola [12-10-2010]
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jaświłach [06-10-2010]
Ogłoszenie o zamówieniu: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego [05-10-2010]
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY [01-09-2010]
Budowa sieci kanalizacyjnej we wsiach Bobrówka, Mociesze i Rutkowskie Duże [16-07-2010]
Modernizacja i rozbudowa budynków ośrodków kultury [13-04-2010]
Wykonanie modernizacji dróg na terenie Gminy Jaświły [13-04-2010]
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [26-03-2010]
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [12-03-2010]
Wykonanie modernizacji dróg na terenie Gminy Jaświły [05-03-2010]
Modernizacja i rozbudowa budynków ośrodków kultury [17-02-2010]
Przebudowa chodnika w Dolistowie Nowym [22-10-2009]
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [28-09-2009]
Przebudowa chodnika w Dolistowie Nowym [27-08-2009]
Wykonanie modernizacji rolniczej drogi dojazdowej w Brzozowej [15-07-2009]
Wykonanie karosacji samochodu pożarniczego [15-07-2009]
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [08-06-2009]
Dolistowo - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [08-06-2009]
Wzmocnienie posadowienia dobudowy budynku szkolnego Zespołu Szkół w Jaświłach [23-10-2008]
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [03-10-2008]
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [17-09-2008]
OGŁOSZENIE -Modernizacja rolniczej drogi dojazdowej w Dolistowie [03-09-2008]
OGŁOSZENIE -Przebudowa chodnika w Dolistowie Nowym [28-08-2008]
Remont dachu na budynku Szkoły w Mikicinie [05-06-2008]
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [10-05-2008]
Przetarg na remont szkoły w Mikicinie [14-04-2008]
Modernizacja rolniczych dróg dojazdowych na terenie Gminy Jaświły [06-02-2008]
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [31-01-2008]
Modernizacja rolniczych dróg dojazdowych na terenie Gminy Jaświły [07-01-2008]
Ogłoszenie o przetargu [16-11-2007]
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [03-11-2007]

(c) 2001 - 2015 Gmina Jaświły, Kopiowanie i publikowanie zawartych na stronie materiałów jedynie za zgodą władz gminy