Gmina Jaswily
Logo strony

 
Strona główna
Wyślij artykuł
Gmina
Gminny Ośrodek Kultury
Przetargi
Gospodarka odpadami
Oferty pracy
Kultura
Orlik 2014
Inwestycje
Przyroda
Ochrona środowiska
Galeria zdjęć
Multimedia
Kamera w Dolistowie
Turystyka
Sołectwa
Kontakt

Zespół Szkół w Jaświłach

Zespół Szkół w Jaświłach

 

 

Strona internetowa Powiatu Monieckiego

 

Witryna OSP Jaświły

Witryna Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach

 

Podlaski ODR

 

 

Wrota Podlasia

   Opublikowano 02-07-2015 o godz: 14:17  przez użytkownika: jacek
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1357B
 
przetargiJaświły: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1357B na odcinku Bobrówka - Kamionka w km 0+000 do 0+995.
Numer ogłoszenia: 163934 - 2015; data zamieszczenia: 02.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jaświły , 19-124 Jaświły, woj. podlaskie, tel. 0-85 7168001, 7278010, faks 0-85 727 80 13.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.jaswily.pl/gmina

..............................................................................................................................................................................
   Opublikowano 26-06-2015 o godz: 13:38  przez użytkownika: jacek
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
przetargi
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O WYKLUCZENIU WYKONAWCY I ODRZUCENIU OFERTY


Zamawiający: Gmina Jaświły reprezentowana przez Jana Jokę – Wójta Gminy Jaświły, z siedzibą Jaświły 7, 19-124 Jaświły, tel.85 716 80 01, fax. 85 727 80 13, www.jaswily.pl/gmina, na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia wyższej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy na wykonanie dokumentacji projektowej dróg.
W prowadzonym postępowaniu w terminie zgodnym z SIWZ złożono 8 ofert.

..............................................................................................................................................................................
   Opublikowano 25-06-2015 o godz: 13:48  przez użytkownika: jacek
Wyprawka szkolna 2015/2016
 
generalZgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi w programie w 2015 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego , obejmie się:
1) uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej
2) uczniów:
a) słabowidzących,
b) niesłyszących,
c) słabosłyszących,
d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e) z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
f) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
g) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
h) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej
– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klas III, V i VI szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz klasy II i III gimnazjum.

..............................................................................................................................................................................
   Opublikowano 24-06-2015 o godz: 15:46  przez użytkownika: jacek
III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci
 
generalIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci
pn. „Twoja ulubiona opowieść biblijna”

Centrum Rozwoju Lokalnego zaprasza do udziału w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pn. „Twoja ulubiona opowieść biblijna”. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 4-13 lat z całej Polski.
Zwycięzcy konkursu otrzymają tablety, a ich prace zostaną opublikowane w wyjątkowym kalendarzu na rok 2016. Dochód ze sprzedaży publikacji zostanie przekazany na realizację prorodzinnych inicjatyw społecznych.
Aby wziąć udział w artystycznych zmaganiach, należy wykonać pracę plastyczną przedstawiającą ulubioną scenę ze Starego lub Nowego Testamentu.

..............................................................................................................................................................................
   Opublikowano 19-06-2015 o godz: 18:17  przez użytkownika: jacek
Informacja
 
general
..............................................................................................................................................................................
   Opublikowano 12-06-2015 o godz: 11:42  przez użytkownika: jacek
Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy
 
generalSzanowni Państwo,

trwa 43. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy. Celem konkursu jest wyróżnianie rozwiązań technicznych i organizacyjnych, a także opracowań naukowych, których zastosowanie przyczyniło się do poprawy warunków pracy. Konkurs promuje także projekty edukacyjne i popularyzujące tematykę bezpieczeństwa oraz ochrony człowieka w środowisku pracy.

Z informacją o Konkursie chcielibyśmy dotrzeć do jak najszerszego kręgu pracodawców aby zachęcić ich do wzięcia udziału. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji o Konkursie oraz zamieszczenie informacji na stronie internetowej, w mediach społecznościowych oraz w newsletterze.

..............................................................................................................................................................................
   Opublikowano 03-06-2015 o godz: 12:48  przez użytkownika: jacek
VII Europejski Tygodzień Sportu dla Wszystkich - podsumowanie
 
generalW dniach 26 maja – 1 czerwca 2015r. w szkołach i na obiektach sportowych na terenie gminy Jaświły odbyło się 12 imprez sportu masowego rozgrywane w ramach VII Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich, w których wzięło udział 395 osoby. Głównym celem imprezy była aktywizacja ruchowa jak największej liczby mieszkańców naszej gminy.

..............................................................................................................................................................................
   Opublikowano 29-05-2015 o godz: 17:42  przez użytkownika: jacek
Wykonanie dokumentacji projektowej dróg
 
przetargiNumer ogłoszenia: 130322 - 2015; data zamieszczenia: 01.06.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 129632 - 2015 data 29.05.2015 r.

..............................................................................................................................................................................
   Opublikowano 29-05-2015 o godz: 17:40  przez użytkownika: jacek
Rekrutacja do OHP
 
general

Powiększ obrazek


..............................................................................................................................................................................
   Opublikowano 26-05-2015 o godz: 17:02  przez użytkownika: jacek
Ogłoszenie
 
general..............................................................................................................................................................................

                        

     Dzisiaj...
Poniedziałek, 6 Lipca, 2015 roku.
Do końca roku zostało 179 dni.
Imieniny obchodzą:
Agrypina, Chociebor, Dominik, Dominika, Goar, Gotard, Lucja, Łucja, Niegosław

 

     Wywóz nieczystości
Harmonogram wywozu
nieczystości

Terminarz wywozu - odpady segregowane
Terminarz wywozu - odpady zmieszane
Terminarz wywozu odpadów - Firmy

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - informacje
Kontakt z BIOM
85 733 18 20
85 716 17 55

W przypadku braku odbioru odpadów komunalnych z posesji w wyznaczonym dniu, bądź jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod wskazanymi numerami telefonów lub E-mail: biuro@biom-recykling.pl

Informacja o wpłatach


Link do aplikacji Android - ABC odpadów

 

     Gmina - Film

 

     GMOKliknij, by powiększyć!

 

     Zielona Linia


 

     GOPS

 

     Klub Przedszkolaka


 

     RPOWP


 

     Dla Rodziców
Interesuje Cię to, czym zajmuje się Twoje dziecko w Internecie? Nie wiesz, jak sobie z tym poradzić? Zapraszamy na witrynę Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku dotyczącą sieci.

Porady dla rodziców

 

     BIP

 

     Stopklatka

Kliknij!

Gmina - widok z lotu ptaka 

 

(c) 2001 - 2015 Gmina Jaświły, Kopiowanie i publikowanie zawartych na stronie materiałów jedynie za zgodą władz gminy