Gmina Jaświły
Strona główna |Kontakt
Logo strony

 
Strona główna
Wyślij artykuł
Gmina
Gminny Ośrodek Kultury
Przetargi
Gospodarka odpadami
Oferty pracy
Kultura
Orlik 2014
Inwestycje
Przyroda
Ochrona środowiska
Galeria zdjęć
Multimedia
Kamera w Dolistowie
Turystyka
Sołectwa
Kontakt

Zespół Szkół w Jaświłach

Zespół Szkół w Jaświłach

 

 

Strona internetowa Powiatu Monieckiego

 

Witryna OSP Jaświły

Witryna Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach

 

Podlaski ODR

 

 

Wrota Podlasia

   Opublikowano 22-01-2015 o godz: 19:48  przez użytkownika: jacek
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
general

Zamawiający: Gmina Jaświły reprezentowana przez Jana Jokę – Wójta Gminy Jaświły, z siedzibą Jaświły 7, 19-124 Jaświły, tel.85 716 80 01, fax. 85 727 80 13, www.jaswily.pl/gmina, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na usługę sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.: „Kolektory słoneczne w gminie Jaświły"
W prowadzonym postępowaniu złożono 9 ofert.

..............................................................................................................................................................................
   Opublikowano 22-01-2015 o godz: 08:50  przez użytkownika: jacek
Terminarz zebrań wyborów sołtysów
 
gmina
Terminarz zebrań wyborów
SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKCH
ORAZ ZEBRAŃ OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
W GMINIE JAŚWIŁY


Terminarz wyborów i zebrań


..............................................................................................................................................................................
   Opublikowano 21-01-2015 o godz: 19:39  przez użytkownika: jacek
Protokół z sesji otwarcia ofert
 
przetargi

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Kolektory słoneczne w gminie Jaświły”.. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.
Przewodniczący komisji podał kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: - 1 313 500,00 zł. brutto.

..............................................................................................................................................................................
   Opublikowano 15-01-2015 o godz: 13:40  przez użytkownika: jacek
Protokół z sesji otwarcia ofert
 
przetargiDotyczy: zapytania ofertowego na usługę sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.: „Kolektory słoneczne w gminie Jaświły". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.
..............................................................................................................................................................................
   Opublikowano 09-01-2015 o godz: 13:20  przez użytkownika: jacek
Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych
 
general
ZARZĄDZENIE NR 3/15
WÓJTA GMINY JAŚWIŁY
z dnia 9 stycznia 2015r.

o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jaświły o przyjęciu gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych do 2020 roku.

..............................................................................................................................................................................
   Opublikowano 08-01-2015 o godz: 15:47  przez użytkownika: jacek
Determinacja – Aktywna integracja - Akceptacja
 
generalPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach uprzejmie informuje, iż rozpoczęło rekrutację osób do projektu systemowego pt. ,,Determinacja – Aktywna integracja - Akceptacja”.

Projekt realizowany w 2015 roku jest kontynuacją projektu systemowego z 2014 roku. W roku 2015 planujemy zrekrutować 40 osób. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby niepełnosprawne, bezrobotne oraz usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych.

..............................................................................................................................................................................
   Opublikowano 02-01-2015 o godz: 16:54  przez użytkownika: jacek
Orszak Trzech Króli
 
generalW staropolskiej tradycji w Święto Trzech Króli obdarowywano się wzajemnie prezentami (na pamiątkę złożenia darów Dzieciątku przez Trzech Króli), zawsze pamiętano również o potrzebujących. Dlatego 6 stycznia każdy może przyłączyć się do pomocy – poprzez wpłatę dowolnego datku. Trzej Królowie przynieśli Dzieciątku Jezus drogocenne dary, my również możemy 6 stycznia ofiarować potrzebującym coś naprawdę od serca.
..............................................................................................................................................................................
   Opublikowano 31-12-2014 o godz: 16:42  przez użytkownika: jacek
KARNAWAŁ SENIORÓW
 
kultura28 grudnia 2014r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jaświłach, Związek Emerytów i Rencistów oraz zespół folklorystyczny „Kądzielnice” zorganizowali „Karnawał Seniorów”. Na bal zaproszono zespoły „Pogodna Jesień” i „Wrzosy” działające przy Monieckim Ośrodku Kultury oraz mieszkańców gminy Jaświły.


..............................................................................................................................................................................
   Opublikowano 31-12-2014 o godz: 16:31  przez użytkownika: jacek
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
przetargiDotyczy projektu nr WND-RPPD.05.02.00-20-053/12 pn.: Kolektory słoneczne w gminie Jaświły, realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD. 05.02.00-20-053/12-00 zawartej dnia 20 sierpnia 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.: „Kolektory słoneczne w gminie Jaświły".
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.

..............................................................................................................................................................................
   Opublikowano 29-12-2014 o godz: 16:09  przez użytkownika: jacek
Zaproszenie
 
generalSzanowni Państwo!

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych na zlecenie Lokalnej Grupy Działania Fundacja Biebrzańska przygotowuje nową strategię rozwoju obszaru do roku 2020.
Pierwszym jej etapem jest zdiagnozowanie potrzeb rozwojowych gminy widzianych oczyma jej mieszkańców oraz przedstawicieli samorządów i innych podmiotów działających na terenie Państwa gminy.

..............................................................................................................................................................................

                        

     Dzisiaj...
Poniedziałek, 26 Stycznia, 2015 roku.
Do końca roku zostało 340 dni.
Imieniny obchodzą:
Paula, Paulina, Polikarp, Skarbimir, Wanda

 

     Wywóz nieczystości
Harmonogram wywozu
nieczystości

Terminarz wywozu - odpady segregowane
Terminarz wywozu - odpady zmieszane
Terminarz wywozu odpadów - Firmy

Kontakt z BIOM
85 733 18 20
85 716 17 55

W przypadku braku odbioru odpadów komunalnych z posesji w wyznaczonym dniu, bądź jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod wskazanymi numerami telefonów lub E-mail: biuro@biom-recykling.pl

 

     Gmina - Film

 

     GMOKliknij, by powiększyć!

 

     Zielona Linia


 

     GOPS

 

     Klub Przedszkolaka


 

     RPOWP


 

     Dla Rodziców
Interesuje Cię to, czym zajmuje się Twoje dziecko w Internecie? Nie wiesz, jak sobie z tym poradzić? Zapraszamy na witrynę Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku dotyczącą sieci.

Porady dla rodziców

 

     BIP

 

     Stopklatka

Kliknij!

Poranne mgły : Wrzesień 2003 

 

(c) 2001 - 2008 Gmina Jaświły, Kopiowanie i publikowanie zawartych na stronie materiałów jedynie za zgodą władz gminy