Gmina Jaswily
Logo strony

 
Strona główna
Wyślij artykuł
Gmina
Gminny Ośrodek Kultury
Przetargi
Gospodarka odpadami
Oferty pracy
Kultura
Orlik 2014
Inwestycje
Przyroda
Ochrona środowiska
Galeria zdjęć
Multimedia
Kamera w Dolistowie
Turystyka
Sołectwa
Kontakt

Zespół Szkół w Jaświłach

Zespół Szkół w Jaświłach

 

 

Strona internetowa Powiatu Monieckiego

 

Witryna OSP Jaświły

Witryna Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach

 

Podlaski ODR

 

 

Wrota Podlasia

   Opublikowano 23-07-2015 o godz: 13:32  przez użytkownika: jacek
LIST OTWARTY DO ROLNIKÓW
 
generalSzanowni Rolnicy !
Nadchodzą żniwa. Za kilka dni podlascy rolnicy rozpoczną zbiory, zwieńczenie całorocznej pracy każdego rolnika. Będzie to czas ciężkiej pracy, często w spiekocie, kurzu i stresie wywołanym pogodą. Jednak każdy rolnik, obojętnie jaki będzie plon, powinien zadbać o to, aby żniwa przebiegły bezpiecznie dla niego i członków jego rodziny.

..............................................................................................................................................................................
   Opublikowano 23-07-2015 o godz: 13:31  przez użytkownika: jacek
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
przetargiZamawiający: Gmina Jaświły reprezentowana przez Jana Jokę – Wójta Gminy Jaświły, z siedzibą Jaświły 7, 19-124 Jaświły, tel.85 716 80 01, fax. 85 727 80 13, www.jaswily.pl/gmina, na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia niższej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy na przebudowę drogi powiatowej Nr 1357B na odcinku Bobrówka - Kamionka w km 0+000 do 0+995.
..............................................................................................................................................................................
   Opublikowano 20-07-2015 o godz: 15:31  przez użytkownika: jacek
Nie daj się oszukać – Sprawdź paragon
 
generalSzanowni Państwo
„Nie daj się oszukać – Sprawdź paragon” to tegoroczne hasło, promujące ogólnopolską kampanię informacyjną związaną z uświadamianiem społeczeństwu znaczenia paragonów, organizowaną przez Ministerstwo Finansów. Tradycyjnie już, także Państwa chciałabym zaprosić do przyłączenia się do akcji.

..............................................................................................................................................................................
   Opublikowano 17-07-2015 o godz: 18:26  przez użytkownika: jacek
Festyn
 
gmina


..............................................................................................................................................................................
   Opublikowano 17-07-2015 o godz: 18:20  przez użytkownika: jacek
Dopalacze. Gdzie szukać pomocy?
 
generalDopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów.

W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć!

..............................................................................................................................................................................
   Opublikowano 14-07-2015 o godz: 09:41  przez użytkownika: jacek
Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze w Mikicinie
 
generalW niedzielę 12 lipca br. w Mikicinie odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP z Gminy Jaświły. Były to czwarte zawody organizowane w tejże miejscowości.

Wzięło w nich udział rekordowa ilość drużyn: 7 OSP mężczyzn, 3 OSP kobiece, 6 MDP chłopięcych, 5 MDP dziewczęcych, 5 OSP seniorów i 1 OSP seniorek (+45 lat). Gościnnie wystąpiła drużyna z OSP w Jatwiezi Dużej, z sąsiedniej gminy Suchowola.Zawody składały się tradycyjnie z dwóch konkurencji: ćwiczenia bojowego i biegu sztafetowego z przeszkodami. Komisja sędziowska w składzie: st. Kpt. Piotr Chojnowski, mł. kpt. Tomasz Komorowski, mł. asp. Tomasz Zabłudowski i dh Wiesław Bujno, dokonując podsumowania uzyskanych wyników ustaliła następującą kolejność zajętych miejsc:

..............................................................................................................................................................................
   Opublikowano 10-07-2015 o godz: 09:47  przez użytkownika: jacek
Konferencja Starostwa Powiatowego w Mońkach
 
general7 lipca 2015 r. Starostwo Powiatowe w Mońkach zorganizowało konferencję podsumowującą projekt „Udostępnienie obszarów cennych turystycznie i gospodarczo – poprawa jakości dróg pogranicza polsko – białoruskiego”. Podczas konferencji przedstawiono osiągnięte cele projektu, kalendarium współpracy z partnerem białoruskim oraz zaprezentowano efekty realizacji projektu. Na realizację projektu Powiat Moniecki pozyskał ponad 4,2 mln euro.

..............................................................................................................................................................................
   Opublikowano 02-07-2015 o godz: 14:17  przez użytkownika: jacek
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1357B
 
przetargiJaświły: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1357B na odcinku Bobrówka - Kamionka w km 0+000 do 0+995.
Numer ogłoszenia: 163934 - 2015; data zamieszczenia: 02.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jaświły , 19-124 Jaświły, woj. podlaskie, tel. 0-85 7168001, 7278010, faks 0-85 727 80 13.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.jaswily.pl/gmina

..............................................................................................................................................................................
   Opublikowano 26-06-2015 o godz: 13:38  przez użytkownika: jacek
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
przetargi
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O WYKLUCZENIU WYKONAWCY I ODRZUCENIU OFERTY


Zamawiający: Gmina Jaświły reprezentowana przez Jana Jokę – Wójta Gminy Jaświły, z siedzibą Jaświły 7, 19-124 Jaświły, tel.85 716 80 01, fax. 85 727 80 13, www.jaswily.pl/gmina, na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia wyższej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy na wykonanie dokumentacji projektowej dróg.
W prowadzonym postępowaniu w terminie zgodnym z SIWZ złożono 8 ofert.

..............................................................................................................................................................................
   Opublikowano 25-06-2015 o godz: 13:48  przez użytkownika: jacek
Wyprawka szkolna 2015/2016
 
generalZgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi w programie w 2015 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego , obejmie się:
1) uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej
2) uczniów:
a) słabowidzących,
b) niesłyszących,
c) słabosłyszących,
d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e) z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
f) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
g) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
h) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej
– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klas III, V i VI szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz klasy II i III gimnazjum.

..............................................................................................................................................................................

                        

     Dzisiaj...
Wtorek, 28 Lipca, 2015 roku.
Do końca roku zostało 157 dni.
Imieniny obchodzą:
Innocenty, Innocenta, Marcela, Pantaleon, Samson, Świętomir, Wiktor, Wiktoriusz

 

     Wywóz nieczystości
Harmonogram wywozu
nieczystości

Terminarz wywozu - odpady segregowane
Terminarz wywozu - odpady zmieszane
Terminarz wywozu odpadów - Firmy

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - informacje
Kontakt z BIOM
85 733 18 20
85 716 17 55

W przypadku braku odbioru odpadów komunalnych z posesji w wyznaczonym dniu, bądź jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod wskazanymi numerami telefonów lub E-mail: biuro@biom-recykling.pl

Informacja o wpłatach


Link do aplikacji Android - ABC odpadów

 

     Gmina - Film

 

     GMOKliknij, by powiększyć!

 

     Zielona Linia


 

     GOPS

 

     Klub Przedszkolaka


 

     RPOWP


 

     Dla Rodziców
Interesuje Cię to, czym zajmuje się Twoje dziecko w Internecie? Nie wiesz, jak sobie z tym poradzić? Zapraszamy na witrynę Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku dotyczącą sieci.

Porady dla rodziców

 

     BIP

 

     Stopklatka

Kliknij!

Gmina - widok z lotu ptaka 

 

(c) 2001 - 2015 Gmina Jaświły, Kopiowanie i publikowanie zawartych na stronie materiałów jedynie za zgodą władz gminy